Behöver du hjälp?

Behöver du Hjälp?

27 juni, 2018 - 12:01Inga kommentarer

Är du redan beroende av nikotin i något format? Studier visar att 80 - 90% av alla rökare vill sluta, och om du är en av dessa ska vi ge er råd till hur detta kan ske:

Det bästa alternativet till att bli av med ett nikotinberoende är att kontakta drugsmart på www.drugsmart.com, här får du all information du behöver om tobak och kan dessutom få hjälp att kontakta stödgrupper. Du kan också gå till andra sidor som sluta röka linjen där man kan chatta med en rådgivare anonymt.

Utöver detta kan ni ta till er av våra råd, observera däremot att vi är inte utbildade inom denna sektorn, utan vi kan endast ge övergripande råd utifrån vår kunskap.

För det första förebyggs inte ditt beroende genom att byta tobaksvaror från till exempel cigaretter till e-cigarett eller vattenpipa. Tobaksföretag försöker ständigt skapa nya varor som de påstår är “bättre” eftersom dess hälsoeffekter inte hunnit testas av olika studier. Idag vilseleds därför många kunder av företagen, men lyssna alltid på vad studier har att säga innan du tar till dig av deras råd. Deras sätt att hitta kryphål i lagen angående marknadsföring och utnyttjande av bönder samt deras barn visar att de endast är ute efter pengar!

Nikotintabletter/tuggummin/plåster är däremot ett undantag då detta kan bidra till en gradvis minskning av nikotin-användningen, och ökar ens chans till ett rökfritt liv med 100%. De svenska apoteken har godkänt dessa produkter då de klassas som “läkemedel", men kom ihåg att ens beroende ofta övergår till nikotinprodukterna vid användning av fel doser. Även dessa produkter har biverkningar i form av magbesvär, smärta i käkarna och utslag på huden, fast de är ändå ett bättre alternativ än att använda tobak-företagens produkter. Både för ens hälsa och vår värld.

Dessutom kan du fråga dig hur ditt beroende startade. Vanligtvis testar man tobaksprodukter på grund av grupptryck, och detta kan ske i form av ett kompisgäng, förebilder (allt från familj till kändisar), eller fel uppväxtmiljö. Även samhällets normalisering angående användandet av tobak har bidragit till en ökad konsumtion, folk tänker inte på idiotin med tobak eftersom det inte finns några konkreta fördelar, utan använder det på grund av produktens normer. Hade du till exempel ätit glass om du visste att det innehöll 70 olika cancerframkallande ämnen, precis som cigaretter?

Detta är så kallade “riskfaktorer”, alltså sådant som kan påverka dig till att börja använda tobak, fast dessa saker kan även påverka dig till att sluta, de kan alltså bli “skyddsfaktorer”. Till exempel behöver inte grupptryck i ett kompisgäng vara anledningen till att du börjar, utan de kan likaväl påverka dig till att sluta. Gruppens attityd kring tobak har en stor påverkan på alla individer i gruppen, och genom att umgås med rätt personer eller påverka den du är med i så kan du stöttas eller pressas till att sluta. En mer specifik slutsats är att försöka sluta med någon annan, detta leder till att ni kan stötta varandra och skapa motivation till att bli av med beroendet. Ett lyckat resultat skulle även leda till att fler blev tobaksfria.

På samma sätt fungerar familjen. Ens familjs attityd kring tobak har visat sig ha en stor påverkan kring ens egna attityd då information från länsstyrelsen i blekinge visar att 61% av alla rökande högstadie- och gymnasieelever har andra rökande i familjen. Om detta har hänt med dig så tycker vi att du bör vara ärlig och begära stöd från dina föräldrar eftersom länsstyrelsens undersökning även visar att över 70% av alla rökande ungdomar vill ha stöd från sina föräldrar.

Även samhället har en skyldighet till att föra bort folket från tobak. Nya lagar tillkommer ständigt för att ändra synen på tobaksprodukter, fast ofta leder stränga regler till att ungdomar till trotsa dem, vilket därmed kan öka beroendet i ett samhälle. Vad vi finner viktigare är att kändisar, företag, filmer o.s.v stödjer miljöer tobaksfria miljöer, eftersom detta är vad som kan ändra tobakens normer på ett possitivt sätt.

 


Kommentarer

Inga kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-post syns inte i kommentaren.

Din epost syns inte utåt.

Ej robot-test

Var god svara på frågan nedan för att bevisa att du inte är en robot.

Danska flaggan är röd och ...