Inlägg i (2) Tobak

Produktion

Produktion

27 juni, 2018 - 10:59 Inga kommentarer

Att tobak är farligt för människors hälsa vet nästan alla, fast få är medvetna om tobaksodlingarnas påverkan på vår miljö. De förorenar vår mark och använder upp närsalterna i vår jord vilket gör att växter och djur inte får i sig livsviktiga mineraler. Utöver detta så läcker alla bekämpningsmedel och olika kemikalier ut i naturen och förorenar växt- och djurlivet. Tobaksindustrin är även så pass stor att det ständigt behövs skövlas skogar för att få utrymme till torkning av tobaksbladen, samt för att få fram ny bördig jord. Varje år avverkas ca. 200 000 hektar skog för tobaksbruk, vilket motsvarar 286 000 fotbollsplaner i odlingsjord som kunde använts för att odla mat till behövande varje år. På detta sätt skulle 27 miljoner människor sluppit svälta. Så varje gång du köper ett paket cigaretter, en snusdosa eller [...]

Källor (1)

Källor

27 juni, 2018 - 10:35 Inga kommentarer
Vad är tobak?

Tobak

27 juni, 2018 - 10:32 Inga kommentarer

 

Vad är tobak?
Tobak är torkade blad från olika växter inom tobaksläktet, som har använts av människor i flera tusen år. Men det var inte förrän på 1500-talet som tobaken kom till Europa, tillsammans med Christofer Columbus “upptäckt” av Amerika. I tobak finns ett beroendeframkallande ämne som kallas nikotin. Plantorna utvecklade nikotin som ett gift mot skadeinsekter och det är just därför man mår dåligt efter man har provat tobak för första gången. Nikotin påverkar kroppen genom att ge högre blodtryck och hjärtfrekvens, men även ens kondition och psykiska hälsa försämras.

 - Tobaksplanta före och efter

Källor:

Drugsmart

Wikipedia

 

Historia
Tobak användes i början som en viktig religiös ceremoni för ursprungsbefolkningen i Amerika under 500-talet. Genom åren som växten existerade i Europa så upptäcktes nya [...]