Inlägg i Bättre än cigg?

Bättre än cigg?

Bättre än cigg?

27 juni, 2018 - 11:49 Inga kommentarer

Det finns bevis på att snus är mindre hälsoskadligt än cigg, men det är fortfarande väldigt farligt och inget vi rekommenderar. En snusare slipper all påfrestning på lungor och luftrör som en rökare utsätts för, men en snusare har även en högre risk att få typ 2 diabetes och bland annat bukspottscancer. Den största fördelen gentemot cigaretter är att snus inte skadar andra i din omgivning, men som snusare stödjer man fortfarande barnarbete och skövling av skog samt påfrestningar av djur och växtliv. Det farligaste med snus i jämförelsevis med rökning är att det innehåller generellt mer nikotin än vad cigaretter gör. En rökare får däremot i sig nikotinet snabbare och under en kortare tid, medans en snusare får i sig en högre halt nikotin en längre tid.

Källor:

1177

Folkhälsomyndigheten