Inlägg i (4) Snus

Källor (2)

Källor

27 juni, 2018 - 12:06 Inga kommentarer
Info om Snus

Info om Snus

27 juni, 2018 - 11:58 Inga kommentarer

 

Precis som alla andra tobaksprodukter är snusets huvudingrediens torkade blad från olika tobaksplantor. Det innehåller även många tillsatta ämnen som ger färg och smak, varav många av ämnena kan orsaka cancer då det är radioaktiva, eftersom de bl.a består av bly, kadmium, polonium, nickel, arsenik och nikotin. Utöver detta innehåller snus även 2500 kemiska ämnen. På dagens marknad finns ett gäng olika sorters snus men den största skillnaden är torrt snus och det traditionella svenska våtsnuset. Skillnaden är att torrt snus andas man upp genom näsan medans man placerar det våta snuset under läppen där nikotinet frigörs i saliven och tas sedan upp av slemhinnorna. Därefter finns två sorters snus i Sverige, lös och portionssnus. Den största skillnaden är om det är placerat i [...]

Hälsopåverkan

Hälsopåverkan

27 juni, 2018 - 11:54 Inga kommentarer

Det finns en tydlig koppling mellan en hög konsumtion av snus och typ 2 diabetes. Konsumtion av svenskt snus kan även skapa permanenta skador på tandköttet där snuset är placerat, men det kan även bildas reversibla (återhämtningsbara) förändringar i munslemhinnan. Snus bidrar även till cancer i bukspottkörteln, munhålan och matstrupen, detta betyder förstås inte att alla som snusar har cancer eller att alla som har cancer snusar utan en snusare har snarare högre sannolikhet att få cancer på dessa ställen än en icke snusare. Man har även sett ett sammanhang mellan snusning, hjärtinfarkt och stroke. Dessa är bara några av alla negativa hälsoeffekter som snusning har på kroppen.

Källor:

Folkhälsomyndigheten

Riskbruk

Bättre än cigg?

Bättre än cigg?

27 juni, 2018 - 11:49 Inga kommentarer

Det finns bevis på att snus är mindre hälsoskadligt än cigg, men det är fortfarande väldigt farligt och inget vi rekommenderar. En snusare slipper all påfrestning på lungor och luftrör som en rökare utsätts för, men en snusare har även en högre risk att få typ 2 diabetes och bland annat bukspottscancer. Den största fördelen gentemot cigaretter är att snus inte skadar andra i din omgivning, men som snusare stödjer man fortfarande barnarbete och skövling av skog samt påfrestningar av djur och växtliv. Det farligaste med snus i jämförelsevis med rökning är att det innehåller generellt mer nikotin än vad cigaretter gör. En rökare får däremot i sig nikotinet snabbare och under en kortare tid, medans en snusare får i sig en högre halt nikotin en längre tid.

Källor:

1177

Folkhälsomyndigheten