Inlägg i Till vårdnadshavare

Till vårdnadshavare

Till vårdnadshavare

29 juni, 2018 - 8:32 Inga kommentarer

Vi har valt att göra en egen kategori information till vårdnadshavare just för att berätta hur de kan hantera en ungdom som bruka tobak och hur de kan förebygga ett sådant beteende. Vi vill först säga att vi inte har någon högre utbildning inom ämnet annat än att vi själva är ungdomar som går på gymnasiet och sen att vi har läst flera studier om hur ungdomar vill att ens familj ska agera. Om ni istället vill bara ha information utan våra tolkningar så kan du scrolla ner till denna beteckning **.

I en studie som länsstyrelsen i Blekinge gjorde på högstadie- samt gymnasieelever (2017) berättar att ca. 82% av alla ungdomar i Blekinge vill att ens vårdnadshavare ska övertala dem att inte bruka tobak. 75% vill att de [...]