Inlägg i Produktion

Produktion

Produktion

27 juni, 2018 - 10:59 Inga kommentarer

Att tobak är farligt för människors hälsa vet nästan alla, fast få är medvetna om tobaksodlingarnas påverkan på vår miljö. De förorenar vår mark och använder upp närsalterna i vår jord vilket gör att växter och djur inte får i sig livsviktiga mineraler. Utöver detta så läcker alla bekämpningsmedel och olika kemikalier ut i naturen och förorenar växt- och djurlivet. Tobaksindustrin är även så pass stor att det ständigt behövs skövlas skogar för att få utrymme till torkning av tobaksbladen, samt för att få fram ny bördig jord. Varje år avverkas ca. 200 000 hektar skog för tobaksbruk, vilket motsvarar 286 000 fotbollsplaner i odlingsjord som kunde använts för att odla mat till behövande varje år. På detta sätt skulle 27 miljoner människor sluppit svälta. Så varje gång du köper ett paket cigaretter, en snusdosa eller [...]