Till vårdnadshavare

Till vårdnadshavare

29 juni, 2018 - 8:32Inga kommentarer

Vi har valt att göra en egen kategori information till vårdnadshavare just för att berätta hur de kan hantera en ungdom som bruka tobak och hur de kan förebygga ett sådant beteende. Vi vill först säga att vi inte har någon högre utbildning inom ämnet annat än att vi själva är ungdomar som går på gymnasiet och sen att vi har läst flera studier om hur ungdomar vill att ens familj ska agera. Om ni istället vill bara ha information utan våra tolkningar så kan du scrolla ner till denna beteckning **.

I en studie som länsstyrelsen i Blekinge gjorde på högstadie- samt gymnasieelever (2017) berättar att ca. 82% av alla ungdomar i Blekinge vill att ens vårdnadshavare ska övertala dem att inte bruka tobak. 75% vill att de ska förbjuda dem att röka/snusa och 74% vill att vårdnadshavarna själva ska sluta röka/snusa. Men bara 38% vill att de ska sänka deras vecko- eller månadspeng. Vår tolkning av denna information samt våra egna upplevelse säger att ungdomar vill att ens vårdnadshavare ska sitta ner och ha en diskussion och vara tydliga vad de tycker. Att det är ett sådant högt procenttal som vill bli övertalade tyder på att de vill ha friheten att fatta beslutet själva och bli behandlade som vuxna istället för barn, men att man även vill ha regler i hemmet och att tobak borde vara ett förbud. Att det är minst som vill bli bestraffade på grund av tobak tyder på att detta inte är en effektiv metod, säkert på grund av att man istället vill vara delaktig i besluten och att en bestraffning kan leda till ett behov av att göra revolt.

 

Som skrivet innan är det 74% av ungdomarna i blekinge som vill att vårdnadshavarna eller andra i familjen själva ska sluta bruka tobak för att påverka deras tobaksvanor. Detta betyder att ungdomar inte bara vill bli tillsagda vad de ska göra utan även se vårdnadshavarna följa deras egna regler. För det finns en dubbelmoral om ens familj säger att man inte får exempelvis röka när de själva gör det vilket gör att man inte riktigt tar in det de säger, men sen finns det självklart undantag då alla människor och relationer är unika.

 

Bland alla ungdomar i  blekinge, både högstadie- och gymnasieelever så är det 61% av alla som röker de som har en rökande familj, och bara 39% av alla rökande ungdomar har en ickerökande familj. Detta tyder bara på hur mycket ens familjs vanor och åsikt om tobak påverkar barnen och deras beslut. 71% av alla ungdomar som röker på högstadiet kommer från en rökande familj, detta betyder att desto yngre en ungdom är desto mer inflytande har föräldrars handlingar. Det finns även en undersökning som fastslår att ungdomar i en ickerökande familj föredrar striktare regler från sina föräldrar än ungdomar i en rökande familj.

 

 

**
En studie från länsstyrelsen Blekinge visar att 82% av ungdomarna i blekinge vill att familjen samt målsmän ska försöka övertala dem att låta bli att bruka tobak, detta är det populäraste alternativet som fanns i denna undersökning. 75% vill att målsmän samt familjen ska förbjuda ungdomen att bruka tobak och 74% vill att målsmän samt familjen även ska sluta bruka tobak själva. Sen tycker även  64% av ungdomarna att en överenskommelse med belöning är ett bra sätt för dem att agera, och sedan tycker 60% att förbjuda ungdomen från att bruka tobak även är en bra handling. Minst procent vill att målsmän och familjen ska ge ungdomen mindre vecko- eller månadspeng.

 

Bland alla ungdomar i  Blekinge, både högstadie- och gymnasieelever så är det 61% av alla som röker de som har en rökande familj, och bara 39% av alla rökande ungdomar har en ickerökande familj. Detta tyder bara på hur mycket ens familjs vanor och åsikt om tobak påverkar barnen och deras beslut. 71% av alla ungdomar som röker på högstadiet kommer från en rökande familj. Det finns även en undersökning som fastslår att ungdomar i en ickerökande familj föredrar striktare regler från sina vårdnadshavare än vad ungdomar i en rökande familj.

 


Kommentarer

Inga kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-post syns inte i kommentaren.

Din epost syns inte utåt.

Ej robot-test

Var god svara på frågan nedan för att bevisa att du inte är en robot.

Danska flaggan är röd och ...