Produktion

Produktion

27 juni, 2018 - 10:59Inga kommentarer

Att tobak är farligt för människors hälsa vet nästan alla, fast få är medvetna om tobaksodlingarnas påverkan på vår miljö. De förorenar vår mark och använder upp närsalterna i vår jord vilket gör att växter och djur inte får i sig livsviktiga mineraler. Utöver detta så läcker alla bekämpningsmedel och olika kemikalier ut i naturen och förorenar växt- och djurlivet. Tobaksindustrin är även så pass stor att det ständigt behövs skövlas skogar för att få utrymme till torkning av tobaksbladen, samt för att få fram ny bördig jord. Varje år avverkas ca. 200 000 hektar skog för tobaksbruk, vilket motsvarar 286 000 fotbollsplaner i odlingsjord som kunde använts för att odla mat till behövande varje år. På detta sätt skulle 27 miljoner människor sluppit svälta. Så varje gång du köper ett paket cigaretter, en snusdosa eller e-juice till din e-cigarett bidrar du till skövlingen av skogar och därmed mer svält och ett rubbat ekosystem.

Allt detta går till spillo... för en produkt som dödar.

Källor:

Tobaksbarn: miljö och tobak

Folkhälsomyndigheten

Tobaksfakta

 

Barnarbete:
Utöver miljöpåverkan bidrar tobaksindustrin till barnarbete och omänskliga arbetsvillkor. Många tobaksproducerande länder har lagar som reglerar barnarbete och tobaksföretagen sägs motverka. Trots detta arbetar mer än en halv miljon barn på tobaksplantage över hela världen. Barnarbete är inte exklusivt för tobaksindustrin men barnen på tobaksplantagen utsätts för särskilda faror. Bland annat absorberar arbetarna nikotin genom huden vilket kan leda till nikotinförgiftning som har influensaliknande symptom. Detta gör att barn som arbetar på en tobaksplantage har en större sannolikhet att få nikotinförgiftning, vilket kan leda till missad skolgång och undervisning. I många länder har även ett barn en lägre minimilön som leder till att företag väljer att anställa barn eftersom det är billig arbetskraft. Många tobaksodlare är även så pass fattiga att familjen inte har något val annat än att involvera sina barn. Detta betyder att varje köp av tobak bidrar till barnarbete och skapar ett hinder för barns skolgång. Detta kommer bidra till analfabetism och långtida fattigdom, vilket är en situation som är svår att ta sig ur.

Källor:

Unicef barnarbete

Tobaksbarn: barnarbete och tobak


Kommentarer

Inga kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-post syns inte i kommentaren.

Din epost syns inte utåt.

Ej robot-test

Var god svara på frågan nedan för att bevisa att du inte är en robot.

Danska flaggan är röd och ...